Regulaminem

RegulaminemWitamy na stronach Stake. Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej, a wchodząc na naszą stronę zgadzasz się ich przestrzegać. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Własność intelektualna

Cała zawartość tej witryny, w tym między innymi grafika, tekst, logo, obrazy i oprogramowanie, jest własnością Stake Sites i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi. Nie możesz reprodukować, rozpowszechniać ani modyfikować żadnych treści z tej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zachowujemy wszelkie prawa do materiałów na naszej stronie internetowej, a Ty zgadzasz się nie używać ani nie wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób, który może być szkodliwy dla nas lub naszej działalności.

Postępowanie użytkownika

Korzystając z naszej witryny, zgadzasz się nie angażować w żadną z następujących czynności:

  • Publikowanie treści, które są nielegalne, obsceniczne lub zniesławiające
  • Włamanie lub próba włamania na naszą stronę internetową
  • Podszywanie się pod innego użytkownika lub podmiot
  • Naruszenie jakichkolwiek praw lub przepisów

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do naszej witryny, jeśli naruszysz niniejsze warunki. Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko Tobie, jeśli zaangażujesz się w jakiekolwiek zachowanie, które szkodzi naszej działalności lub reputacji.

Polityka prywatności

W Stake Sites dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Będziemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Stake Sites udostępnia naszą stronę internetową na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie gwarantujemy, że nasza witryna internetowa będzie działać nieprzerwanie, bez błędów lub wirusów. Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub wiarygodności treści na naszej stronie internetowej ani wyników, które można uzyskać z korzystania z naszej witryny.

Ograniczenie odpowiedzialności

Stake Sites nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikające z korzystania z naszej witryny lub w związku z nią. Obejmuje to między innymi odszkodowanie za utratę zysków, danych lub inne straty niematerialne. Zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, szkodami lub wydatkami wynikającymi z korzystania z naszej strony internetowej lub naruszenia niniejszych warunków.

Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji naszych warunków. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszych warunkach, poinformujemy Cię o tym, publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail.

Prawo

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub w związku z nimi będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie w rozsądnym czasie.